Rejsningsproblemer og diabetes

Når diabetes og rejsningsproblemer går hånd i hånd, skyldes det, at diabetes af flere grunde påvirker og hæmmer blodgennemstrømningen til penis.

I denne artikel belyser jeg de 3 hyppigste årsager til rejsningsbesvær i forbindelse med diabetes. I tillæg får du viden om, hvordan du kan forebygge rejsningsproblemer, og hvad der kan hjælpe rejsningsevnen tilbage.

Jeg ser mange mænd med diabetes i min klinik. Mange har lige fået konstateret sukkersyge, men de fleste har haft rejsningsproblemer i årevis - det er der en god grund til.

Kan sukkersyge give impotens?

Det korte svar er: Ja.

Det sker for langt de fleste inden for de første 5 til 10 år fra de har fået stillet diagnosen.

Jo længere tid, du har haft diabetes, jo større risiko er der for, at du oplever problemer på det seksuelle område.

Rejsningsproblemer er den hyppigste følgevirkning til diabetes. Rejsningsproblemer er ikke kun en følgevirkning, det kan også være en sladrehank, fordi problemet allerede kan opstå i den fase, der hedder: Prædiabetes.

Hvad er prædiabetes?

Prædiabetes er forstadiet til type 2-diabetes.

Når du har prædiabetes, har du forhøjet langtidsblodsukker. Det betyder, at det ligger over det man betragter som normalt, og for lavt til at din læge stiller diagnosen type 2-diabetes.

Én ud af fem, der har prædiabetes,
udvikler type 2-diabetes indenfor 5 år.

De færreste ved, at prædiabetes også kan vise sig i form af et rejsningsproblem. Det er, derfor jeg altid beder mænd om at få foretaget en sundhedstjek hos egen læge, inden de kommer til behandling hos mig. Fordi ca. en tredjedel af de mænd, som kommer i min klinik, har prædiabetes eller diabetes, som medfører en manglende eller svingende rejsningsevne.

Det vil sige, oplever du rejsningsproblemer eller manglende lyst, kan det betyde, at du har prædiabetes eller diabetes.

De 3 hyppigste årsager til, at diabetes giver rejsningsbesvær

Nedenstående 3 følgesygdomme giver på sigt seksuelle udfordringer og rejsningsbesvær, når du har diabetes:

 • Åreforkalkning
 • Forhøjet blodtryk
 • Nerveskader (neuropati)

I de følgende afsnit forklarer jeg, hvad grundene er. Du får også viden, hvad der kan forebygge og hvad der kan hjælpe, så du undgår at miste dit sexliv.

1: Åreforkalkning (arteriosklerose)

Jeg indleder med en kort forklaring på åreforkalkning. Dernæst fortæller jeg om, hvorfor diabetes øger risikoen for åreforkalkning. For til sidst at kæde det sammen med seksuelle udfordringer og rejsningsbesvær.

Åreforkalkning er, når fedtaflejringer i og på karvæggen hæmmer blodkarret i at udvide sig. Når det ikke kan det, blokerer det for passagen af blod. Det medfører nedsat blodgennemstrømning. Aflejringerne går også under fællesbetegnelsen: Plaque.

Har du prædiabetes eller diabetes har du et højt sukkerindhold i blodet. Det øger risikoen for, at der opstår en betændelsestilstand i de områder, hvor du har aflejringer i karvæggen. Det medfører hævelse, som medfører arvæv, som senere kan blive til kalkdannelser.

Heraf navnet åreforkalkning.

Åreforkalkning kan allerede starte i 20-årsalderen. Det sker som regel i de mindste blodkar først også kaldet kapillærer. De er de sidste kar på forsyningskæden. De har også til opgave at udveksle ilt, næring og affaldsstoffer, før blodet føres tilbage mod hjertet. Din penis har rigtig mange kapillærer, og når de bliver blokeret eller forgår pga. åreforkalkning, nedsætter det blodgennemstrømningen. Det betyder nedsat ilt og næring til vævet f.eks. nerverne i penis og hæmmer samtidig fjernelsen af affaldsstoffer fra disse.

Nu sidder du måske og tænker, hvad så med de andre blodkar i kroppen. Der kan jeg fortælle, at risikoen for skader på de store blodkar i forbindelse med type 2-diabetes primært er forårsaget af forhøjet blodtryk, kolesterol eller overvægt. Forhøjet blodtryk kommer jeg ind på i næste afsnit.

Når blodsukkerniveauet svinger, skaber det problemer

Blodsukkerniveauet kan ofte svinge eller være højere hos diabetikere, hvilket øger forekomsten af åreforkalkning. Det øger så igen følgevirkningen: Manglende eller svingende rejsning.

Insulinresistens er en af hovedårsagerne til, at sukkeret forbliver længere i blodet hos diabetikeren. Det at være resistent betyder, at kroppens celler (specielt muskelcellerne) reagerer langsommere på hormonet insulin, som hjælper med, at sukkeret optages i cellerne og fjernes fra blodet.

Et velreguleret blodsukker er derfor vigtigt, fordi for meget sukker i blodet øger risikoen for åreforkalkning. Åreforkalkning fører til seksuelle udfordringer, fordi de mindste blodkar (kapillærer) i penis bliver blokeret. Blodet kommer derfor langsommere frem, og derfor kan penis ikke blive stiv eller stiv nok til at kunne gennemføre et samleje.

2: Årsagen kan også ligge i et forhøjet blodtryk

Insulin medvirker til, at musklerne i karvæggen slapper af. Normalt betyder det, at blodkarrene udvides ved tilstedeværelse af insulin. Men når musklerne bliver mere og mere insulinresistente reagerer de ikke længere normalt på insulin. Det resulterer i, at blodkarrenes evne til at udvide sig er nedsat, og det kan i samspil med tiltagende åreforkalkning føre til forhøjet blodtryk. Årsagen er, at årerne ikke længere kan udvide sig som tidligere.

Åreforkalkning og forhøjet blodtryk hæmmer derfor rejsningsevnen, fordi der ikke kan komme blod nok frem til at skabe en rejsning eller til at vedligeholde den. Når blodtrykket kobles sammen med rejsningsproblemer, er det oftest den blodtrykssænkende medicin, der er med til at forstærke rejsningsproblemet. Heldigvis findes der mange præparater til at sænke blodtrykket. Så sørg så vidt muligt for at finde et præparat, der ikke giver impotens som bivirkning.

Har du rejsningsproblemer anbefaler jeg, at du tager til lægen og får tjekket dit blodtryk. Er du allerede medicineret for forhøjet blodtryk, anbefaler jeg, at du læser indlægssedlen for medicinens bivirkninger eller tager fat i din læge for at få afklaret, om den medicin du tager, eventuelt skal byttes ud med en anden.

Du kan også kontakte mig for en uforpligtende og fortrolig samtale. Klik på knappen nedenfor.

3: Årsagen kan også være pga. af nerveskader (neuropati)

Nerveskader (neuropati) i forbindelse med diabetes kommer oftest til udtryk som føleforstyrrelser i hænder, fødder og ben, men det kommer også til udtryk i penis. Noget de færreste ved – fordi rejsningsproblemer ikke er noget, der normalt tales om.

Følelsen i penis ændres, og den er derfor svære at få op at stå ved seksuel stimulation. Det bevirker samtidig, at det bliver svære at holde rejsningen under samleje. Den nedsatte blodforsyning er årsag til, at nerverne bliver mindre aktive - mindre følsomme. Nerveskader kan altså medvirke til, at du oplever: at det er sværere at få rejsning at rejsningen kan være sværere at holde at det er svære at nå til udløsning

Nerveskader er efter min mening langt hen ad vejen affødt af åreforkalkningen. Åreforkalkningen hæmmer tilførelse af ilt og næring og hindrer fjernelse af affaldsstoffer. Det betyder, at nerverne heller ikke bliver forsynet optimalt, og derved bliver mindre aktive og følsomme. Det vanskeliggør vilkårene for, at nerverne sender de rigtige signaler til hjernen.

Den enkleste måde jeg kan forklare det på er:

”Det er ligesom en dårlig telefonforbindelse,
hvor kun hvert femte ord kommer igennem, det gør det svært,
som lytter at forstå budskabet og respondere på det.”

Med en dårlig nerveforbindelse når beskeden kun halvt eller måske slet ikke frem til dit lystcenter. Når lystcentret i hjernen ikke får eller forstår nervernes input, kommer der ikke de rigtige beskeder tilbage om, at blodkarrene skal udvide sig, så svulmelegemerne kan fyldes med blod, så penis kan blive stiv. Derfor er det med til at gøre sexlivet med diabetes til en udfordring.

Derfor får du type 2-diabetes

Groft sagt er der 3 hovedårsager til, at du kan få type 2-diabetes.

 • Arvelighed
 • Alder
 • Livsstil

Arvelighed

Ligger det i din families gener at få type 2-diabetes, er du arveligt disponeret. MEN lever du sundt og aktivt, vil du kunne forebygge, at du bliver ramt. Du vil med andre ord kunne holde dig fri af både prædiabetes og diabetes samt kunne bevare dit sexliv og undgå udvikling af åreforkalkning, forhøjet blodtryk og nerveskader som følgesygdomme.

Alder

Størstedelen af dem, der rammes, af type 2-diabetes, er over 40 år. Ingen af os kan gøre noget ved vores alder, men vi kan gøre noget ved den måde, vi lever på.

Tilbage i 2004 var jeg en del af projektet: ”Motion og kost på recept”. Flertallet af de mænd og kvinder jeg fik henvist havde forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og diabetes. Deltagerne fik samtaler med en diætist, de trænede en time på hold to gange om ugen og en gang på egen hånd.

Resultatet viste, at der var god effekt på forhøjet blodtryk, kolesterol og type 2-diabetes.

På alle tre områder kunne doseringen af medicin nedsættes eller helt fjernes efter blot 3 måneders forløb. Et ekstra plus var, at der var markant forskel på målingen af livvidden. Og lige netop livvidden har en vigtig indflydelse på din rejsningsevne.

Livsstil

Dit helbred afspejler mange gange også din livsstil. Der er selvfølgelig nogen, der er arveligt disponeret, og som er eller bliver syge, selv om de lever sundt.

Hovedsageligt vil den måde, du lever på spille ind på dit fysiske og mentale helbred, og dermed også på din rejsningsevne. Nedenstående elementer kan hæmme et godt helbred og en god rejsningsevne:

 • Rygning
 • Mere alkohol end anbefalet
 • Stoffer
 • For meget take away og præfabrikeret mad
 • For lidt vand i løbet af dagen
 • For lidt fysisk aktivitet i løbet af dagen og ugen
 • Manglende søvn
 • Kroniske sygdomme
 • Medicin og bivirkninger

 

Dit helbred afspejler oftest den måde, du lever på.

Ja, dit helbred afspejler oftest den måde, du lever på. Det betyder, at du får klar besked, når du ikke lever sundt eksempelvis ved at spise varieret og ved at røre dig.

Din livsstil vil bl.a. kunne udvikle sig til diabetes, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, og ja det kan også komme til at koste dig din rejsning og dit sexliv.

Projektet: ”Motion og kost på recept” havde succes. Det handlede om at tale med mennesker og hjælpe dem til en anden livsstil gennem ændrede kost- og motionsvaner.

Når du kommer til mig i min klinik og ønsker hjælp til at styrke eller genvinde din rejsning, kigger jeg også på din livsstil.

Derfor hænger sex og sukkersyge sammen

Sex og sukkersyge hænger sammen, fordi sukkersygens følgevirkninger påvirker dine blodkar. Således at de ikke kan udvide sig på normal vis. For at få en rejsning, du kan bruge til noget, har du brug for sunde og raske blodkar, der kan udvide sig, så blodet kan strømme til penis, så du kan få den op at stå.

Derfor er der flere områder i forhold til livsstil, der skal inddrages, når man taler om diabetes og den mandlige seksualitet. Det gælder faktisk også, når man taler om diabetes og den kvindelige seksualitet.

Når diabetes rammer, tror mange, at det er enden på et godt liv med god mad. Det er det ikke, men hvis du ønsker at undgå medicinering, og det der kommer i kølvandet på diabetes, kommer du til at skulle ændre på din måde at leve på.

De færreste ved, at type 2-diabetes også kan være enden på et godt sexliv. Ca. 89% oplever rejsningsproblemer også kaldet erektil dysfunktion, som en følgevirkning til diabetes.

Selv levede jeg med rejsningsproblemer i 12 år. Det er hård kost, fordi maskuliniteten lider et knæk, når rejsningen svigter eller bliver væk. Det kan der heldigvis gøres noget ved. Der er mange muligheder for hjælp, selvhjælp og behandling. Jeg ved, jeg også kan hjælpe dig.

Det hele starter med en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller alle spørgsmålene. Du skal blot sidde et sted, hvor du kan svare frit. Dine svar er med til at afklare, hvilke indvirkninger, der er i spil på din manglende eller svingende rejsning. I samtalen giver jeg dig et bedre overblik over din problematik. Du vil på den måde kunne forkorte din tid med rejsningsproblemer. I min verden er der ingen grund til at slås med rejsningsproblemer længere end højst nødvendigt.

Bestil en samtale med mig ved at trykke på knappen nedenfor.

Sådan får du rejsningen tilbage

Det handler om genskabelse af blodcirkulation og at forbedre sensibiliteten lokalt i og omkring penis.

Der anbefaler jeg bækkenbundstræning i kombination med behandling med fokuseret shockwave. Lydbølgerne fra fokuseret shockwave er med til at genskabe smidigheden i de eksisterende blodkar og medvirker til at danne nye små blodkar (kapillærer). Det betyder, at nervernes forsyning af ilt og næring genoprettes og optimeres, og penis igen bliver mere sensitiv og følsom over for stimulering. Det er smidigheden i de eksisterende blodkar, de nye små blodkar og nervernes øgede følsomhed, der medvirker til, at blodkarrene kan udvide sig optimalt igen.

Det er ligesom med brusehovedet. Det er nu blevet afkalket, og vandet kan igen komme ud af alle hullerne. Det samme sker i penis, nu er der blodgennemstrømning, også til de mindste kar (kapillærerne), det betyder, at du kan få en stærkere og mere solid rejsning.

Behandling med fokuseret shockwave kan som regel ikke stå alene. Derfor kigger jeg også på din hverdag mht. kost, motion, søvn og dit almene velbefindende, der hvor du er i dit liv.

Antallet af behandlinger varierer fra 6 til 12 behandlinger afhængig af, hvor længe du har haft diabetes og rejsningsproblemer.

9 ud af 10 mænd oplever at få naturlig rejsning efter 3 til 6 måneder.

Det hele starter med en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller alle spørgsmålene. Du skal blot sidde et sted, hvor du kan svare frit. Dine svar er med til at afklare, hvilke indvirkninger, der er i spil på din manglende eller svingende rejsning. I samtalen giver jeg dig et bedre overblik over din problematik. Du vil på den måde kunne forkorte din tid med rejsningsproblemer.

Måske vil du også have gavn af behandling med fokuseret shockwave.

Tager du potenspiller, men oplever at effekten er aftagende eller udebliver, kan jeg fortælle, at mange af mine klienter igen oplever effekt efter blot 1 til 3 behandlinger, og at flertallet oplever, at de kan lægge potenspillerne helt fra sig efter endt behandlingsforløb.

Har du ikke lyttet til podcasten: Op og stå med Per & Nadjaliva, episode 7 om rejsningsproblemer og diabetes, anbefaler jeg, at du gør det. Her har vi Jane Kudsk i studiet. Hun er ekspert i ernæring og type 2-diabetes.

Vi taler om, hvad du kan gøre for at hjælpe dit blodsukker. Jane har også udgivet bogen: Spis dig fri af type 2-diabetes.

Diabetes: Tal og statistik

 • I Danmark får 42 dagligt stillet diagnosen diabetes.
 • Ca. 280.000 danskere har diabetes.
 • 54 % af mænd med diabetes har seksuelle problemer.
 • 89% af dem oplever rejsningsproblemer.
 • 32% har nedsat sexlyst.
 • 71 % af mændene, der har seksuelle problemer, mener, at det skyldes diabetes.
 • 36% dyrker slet ikke sex mere.
 • Ca. 80.000 danskere ved ikke, at de har diabetes
 • Ca. 360.000 har prædiabetes, hvoraf ca. 20% får type 2-diabetes inden for de næste 3 til 5 år.

Kilde: Diabetesforeningen

Forfatteren til artiklen er: Per Andersen

Per Andersen, potensekspert, Hercules og Co

Jeg hedder Per. Jeg ejer klinikken Hercules&Co. Jeg ved, at min behandling virker. Jeg har prøvet den på mig selv. Jeg ved, hvad der skal til. Det hele starter med en fortrolig samtale. Læs om min baggrund og mine uddannelser.