Impotens og alder

I denne artikel har jeg valgt at sætte fokus på impotens og alder. Det har jeg, fordi sex ingen alder har. Det tror mange. Sex er ikke et overstået kapitel, når du er 70+. Det er en myte. Til gengæld kan rejsningsproblemer sætte en stopper for dit sexliv, men det handler ikke udelukkende om alder. Der kan være mange grunde til en svingende eller manglende rejsning. Og der kan være lige så mange løsninger til at genvinde den, så du kan dyrke ubekymret sex.

Jeg tør godt love, at du er klogere, når du har læst denne artikel.
Du får viden om:

 • Hvordan alder kan spille ind på potensen.
 • Hvad den hyppigste årsag til rejsningsproblemer er.
 • Hvordan du får en hård rejsning.
 • Hvilke muligheder du har for at få hjælp til at genvinde en god rejsning – uanset alder.

Desuden kan jeg garantere, at du i tillæg får mange små detaljer, som du ikke kan læse dig til andre steder.

Hvornår er du impotent?

Lægefagligt defineres impotens således: Det er, når du i mere end 2 måneder ikke har kunnet få en rejsning, der er hård nok til, at du kan trænge ind i din partner.

Ordet impotens bruges ikke længere af læger og andet sundhedspersonale. Man har fundet ud af, at det afføder negativt ladede værdier at spørge om manden er impotent. Det kan skabe misforståelser og uheldige fortolkninger af mandens egen situation. Det er jeg helt enig i, og derfor bruger jeg også så vidt muligt ordene: Rejsningsproblemer og rejsningsbesvær.

Har du læst flere af mine artikler, sidder du måske nu og tænker, at jeg bruger ordet impotens, endda mange gange. Det er der en god grund til.

I den 12-årige periode jeg sloges med rejsningsproblemer, oplevede jeg at føle mig svag, afmægtig og umandig – ord jeg forbinder med at være impotent. Derfor indgik impotens og impotent i en stor del af mine søgninger på Google.

Her søgte jeg på:

 • Impotens hos mænd
 • Impotens mænd alder
 • Impotens symptomer
 • Impotens årsager
 • Impotens behandling
 • Impotens øvelser

Derfor skriver jeg også ordene i mine artikler, fordi er du ligesom mig, søger du på det. Og jeg vil sikre mig, at du finder mine artikler. Fordi jeg ved, at de kan hjælpe dig.

Jeg brugte 12 år på at finde en løsning på mit rejsningsproblem. Det behøver du ikke. I dag ligger jeg inde med redskaber, teknikker, øvelser, vejledning og en behandling, der hjælper 9 ud af 10 med at få rejsningen tilbage inden for 3-6 måneder.

Rejsningsproblemet kan løses.
Det hele handler om at finde årsager til, at det opstår.

Derfor er sex mere end en rejsning og en orgasme

I vores kultur er de fleste af den opfattelse, at sex handler om penetration, der leder til udløsning og orgasme. Det underbygges ligeledes i undersøgelsen Sexus, hvor 80% i alderen fra 15-89 år har det traditionelle samleje, som førsteprioritet.

I min verden er sex og seksualitet meget mere end det. Når jeg taler om sexliv i denne artikel, handler sexliv for mig lige så meget om nærhed og intimitet – der ikke nødvendigvis fører til penetration, samleje eller orgasme.

9 ud af 10 mener, at deres sexliv har en positiv indflydelse på deres sundhed og velvære. Det er jeg meget enig i. Det understøttes ligeledes i den store danske undersøgelse: Sexus fra 2017-18. Her mener 80% i alderen 15-89 år det samme.

De mest motiverende grunde til sex, i alle aldre, er:

 • Lyst.
 • Afspænding.
 • Velvære.
 • Følelsesmæssig nærhed i forholdet.

Når du tilfredsstiller dine lyster og behov, styrker du ikke kun din seksuelle trivsel, men også din og din partners sundhedstilstand både fysisk og mentalt. Noget de færreste er bevidste om og tillægger værdi.

Har du et godt sexliv smitter det af på: Fysikken, selvbilledet, parforholdet og din sociale udadvendthed. Et godt sexliv har altså stor betydning for din sundhed, og oplevelsen af om livet er meningsfyldt. Derfor handler det ikke kun om at penetrere og få orgasme.

Da jeg havde rejsningsproblemer, fandt jeg ud af, hvor vigtigt mit sexliv er. Det er den bedste måde at bevare en god rejsning på igennem hele livet.

Derfor følges rejsningsproblemer og alder ikke ad

Jeg kan godt forstå, hvis du har svært ved at tro på det. Men det følges ikke ad.

Igen er vores kultur på spil. De fleste af os hører hele livet, at det nok er alderen, der trykker, når kroppen pludselig ikke arter sig. Og det gælder jo ikke kun på det seksuelle område.

Fysiologisk sker der en masse ting i kroppen hele vores liv. Men fra 25-års alderen begynder det at gå den anden vej. Det kan du rent faktisk gøre noget ved.

Det er ligesom med en bil. Her er vedligeholdelse og reparation nøgleord for, hvor godt den kører, jo ældre den bliver. Overført betyder det, at jo bedre du er til at vedligeholde og passe på dig selv, jo bedre fungerer du - uanset alder. Ligesom du giver din bil et årligt eftersyn, vil et sundhedstjek hos din læge ligeledes kunne give dig et fingerpeg om, hvad du bør sætte fokus på for at kunne vedligeholde din krop, dit ve og vel.

Den hyppigste årsag, til hvorfor mænd har rejsningsproblemer, er ikke alderen – heller ikke selv om vi lever længere end for 100 år siden. Det er også derfor, 9 ud af 10 mænd genvinder deres rejsning, når de har været i min klinik. Årsagen fortæller jeg om i afsnittet: ”Den hyppigste årsag til rejsningsproblemer”.

Disse faktorer spiller ind på en god rejsning

Da jeg fandt ud af, hvad årsagerne til mit rejsningsproblem var, begyndte jeg at få en forståelse for, hvilke faktorer, der påvirkede mig. Den lange vej til at finde årsagerne gik jeg selv, fordi de læger jeg konsulterede, uafhængigt af hinanden, ikke gik yderligere ind i mit liv og min livsstil. De sendte mig alle sammen ud ad døren med en recept på piller. Mine rejsningsproblemer startede i begyndelsen af 30’erne. Du kan høre hele min historie i podcasten: Op og stå med Per & Nadjaliva, episode 1.

Grunden, til at jeg blev sendt ud af døren med recepter på piller, tror jeg ligger i, at de færreste læger er uddannet i at tale om sexologiske problemstillinger, og at de har for lidt tid i en konsultation til at dykke ned i problematikken.

Den fremgangsmåde jeg benyttede mig af, for at finde årsagerne til mit rejsningsproblem, har jeg senere fundet ud af tager udgangspunkt i en model fra 1977 introducerede af George Engel.

Modellen hedder: Den biopsykosociale model (se tegningen nedenfor).

Den biopsykosociale model, Hercules og Co, Per Andersen, potensekspert

Den omhandler tre områder, som alle har indflydelse på hinanden. Modellen inddrager biologiske, psykologiske og sociale faktorer, som alle er vigtige at se på i forhold til at kunne tilbyde den bedste behandling for et givent problem, i dette tilfælde; rejsningsproblemer.

Modellen hjælper mig til at finde årsagerne til, hvorfor du har rejsningsproblemer. Nøjagtig, som den hjalp mig. I praksis betyder det kort sagt, at jeg spørger ind til sammenhænge, arbejdsliv, søvn, din sociale trivsel, om du har arvelige sygdomme i familien, om du tager medicin osv.

Biologiske faktorer

De biologiske faktorer dækker over det, der handler om fysiologi og kroppen. Her handler det for mig om at undersøge alle områder, der kan have markant indflydelse på din krops kredsløb og nervesystem. Dit kredsløb og dit nervesystem er nemlig alfa og omega for, at du kan få en god rejsning, du kan bruge til noget. Din generelle sundhedstilstand betyder meget, derfor spørger jeg ind til dine kost- og motionsvaner, søvn, alkohol, rygning etc. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside oplyses det, at 90% af årsagerne til rejsningsproblemer skyldes fysiologiske faktorer.

Psykologiske faktorer

Da ordet psykologi skræmmer mange, vælger jeg i stedet at tale om mental balance. Her handler det for mig om at spørge ind til din mentale tilstand. Eksempelvis om du er presset, stresset, deprimeret eller om der er andre faktorer, der medvirker til at skaber ubalance i dig og dit liv. Det kan nemlig påvirke din rejsning. Bl.a. kan synet på dig selv, din lyst og evne til et aktivt sexliv være faktorer, der gør, at din rejsningsevne enten er stærk eller svag.

Sociale faktorer

Sociale faktorer dækker over forholdet til mennesker og omverden i og uden for hjemmet. Faktorer som: Økonomi, trivsel på arbejdspladsen og i parforholdet eller som single kan spille ind på din rejsningsevne. Det kan have medindflydelse på din lyst og evne til et aktivt sexliv.

Ingen af os kan undgå, at livet fra tid til anden udfordrer os på alle 3 områder, måske endda samtidig. Områderne kan smitte af på hinanden. Kunsten er at finde vejen og værktøjerne, der kan hjælpe dig med at ændre på det - så du har det sexliv, du ønsker.

Den hyppigste årsag til rejsningsproblemer

Åreforkalkning er en af hovedårsagerne til rejsningsproblemer. Det understøttes af statistik, der fortæller, at 80% af dem, som har rejsningsproblemer, har åreforkalkning.

Åreforkalkning begynder allerede i 20-årsalderen. Du kan være genetisk disponeret, eller det kan være din livsstil, der resulterer i, hvor meget og hvor hurtigt det udvikler sig.

Desuden øger åreforkalkning risikoen for forhøjet blodtryk og nerveskader. Alle tre tilstande er ikke gode for din rejsningsevne.

Du kan hjælpe dine blodårer og din rejsningsevne ved at stoppe eller forsinke udviklingen af åreforkalkning. Det gør du ganske enkelt ved at være opmærksom på, hvad du putter i munden, og om du rør dig nok på daglig basis. Det handler om livsstil i forhold til det, man også kalder KRAM-faktorer: Kost, rygning, alkohol og motion.

Resultatet af åreforkalkning er nedsat eller ophørt blodgennemstrømning. Det sker først i de mindste kar i kroppen. De hedder kapillærer. Dem har du rigtig mange af i penis. Åreforkalkningen gør, at blodkarrene ikke længere kan udvide sig, som de oprindeligt var i stand til. Når du vil have en rejsning, du skal kunne bruge til noget, har blodkarrene i penis brug for at kunne udvide sig op til 5 gange i diameter. Det har de fordi, der i forhold til en afslappet penis, skal bruges 25 gange så meget blod for at få en rejsning.

Åreforkalkning forårsager to ting.

 1. Gør karvæggen mere og mere stiv.
 2. Belægninger i og på karvæggen begrænser blodets passage.

Det vil sige: Jo mere de små blodkar er tillukket, jo større risiko er der for, at blodet ikke kommer ud i svulmelegemerne, som er dem, der skal fyldes, for at penis kan blive stiv. Det resulterer enten i en halvstiv penis eller slet ingen rejsning. Når du har åreforkalkning er det lige netop derfor, du har svært ved at holde rejsningen hele vejen eller svært ved at holde den, når I skifter stilling under sex.

Når mænd oplever dette, begynder mange at tage Viagra. En af grundene er, at det er det din læge vil foreslå. Læs hvorfor det er sådan i artiklen: Erektil dysfunktion og behandling.

Viagra hjælper ikke med at stoppe åreforkalkningen. Pillen hjælper dig oftest for en tid med at udvide blodkarrene, så de kan transportere mere blod ud til svulmelegemerne, så penis kan blive stiv. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at de fleste oplever, at effekten aftager. Grunden er: Du har stadig åreforkalkning, og den bedres ikke pga. Viagra. Det medfører derfor over tid, at dine blodkar lukker endnu mere til, også selvom du tager potenspiller.

Derfor ved jeg, at der er behov for en helt anden tilgang, når du vil bevare eller genvinde en rejsning, du kan bruge til noget. Jo mere udtalt åreforkalkningen er, jo længere tid tager det at bearbejde karrene, og jo større risiko er der for, at der også er tilkommet andre følgesygdomme som eksempelvis: Forhøjet blodtryk, nerveskader, diabetes eller blodpropper. Vil du have min hjælp, råd, vejledning og behandling, kan du kontakte mig.

Hvornår mister mænd potensen?

Jeg ved fra mig selv, at jeg i perioder af mit liv har skruet langt ned eller helt er gået i stå seksuelt. Bl.a. da jeg fik børn og samtidig kørte fuld skrue på karrieren. Da jeg så igen skulle op på hesten, medførte det startvanskeligheder. Det gjorde, at jeg fravalgte intimitet. Fordi jeg var bange for, at det inviterede til sex, som jeg ikke kunne honorere. Nu har jeg efterhånden prøvet det en del gange, og nu ved jeg, hvad der skal til.

Intimitet og sex er vigtigt, fordi det øger dit selvværd og din livskvalitet. Det fremmer følelsen af nærhed og øget tilfredshed generelt. Desuden har studier vist, at når vi er seksuelt aktive kan vi mindske risikoen for depressioner og aldringens helbredsproblemer, som f.eks.: Forhøjet blodtryk, nerveskader, diabetes eller blodpropper, som ofte er medvirkende årsager til rejsningsproblemer.

Når du nedtoner eller fravælger intimitet og sex, kan det påvirke din fysiske formåen, dit selvværd og skabe afstand i dit parforhold. Jeg ved, hvor svært det kan være at få sexlivet tilbage uden hjælp.

Som specialist tilbyder jeg en uforpligtende og fortrolig samtale på telefon. Den varer 15 minutter. Det eneste du skal sørge for er at sidde et sted, hvor du frit kan besvare mine spørgsmål omkring dine udfordringer/problemer. Ud fra dine svar finder jeg ud af, om jeg kan hjælpe dig og hvordan.

Kan du selv helbrede impotens?

Både ja og nej.

Når du er opsat på at genvinde din rejsningsevne, bliver din vilje et vigtigt element til at finde årsagen til, hvorfor den ikke vil op at stå. Det er nemlig ganske få rejsningsproblemer, som kan løses ved tankens kraft.

I 9½ ud af 10 tilfælde skal der handling og ændring til.

Gør du det, du plejer - får du det, du plejer.

Til en start kan du selv lægge mærke til, hvad du spiser, og hvor meget du rør dig. På den måde kan du selv foretage små ændringer, som vil hjælpe dig godt på vej. Det er bare sjældent nok, når du har rejsningsproblemer.

Rejsningsproblemer er oftest kompliceret. Derfor er det svært selv at kunne se skoven for bare træer. Der stod jeg selv for mange år siden. Jeg prøvede forskellige potenspiller og andre løsninger fra internettet, uden at opnå den ønskede effekt. Det brugte jeg 12 år på. Det behøver du ikke, for i dag ved jeg, hvad der skal til.

Det handler om at finde årsagerne. De kan være svære at finde, det kan jeg hjælpe dig med.

Få en uforpligtende og fortrolig samtale med mig på telefon. Jeg stiller dig spørgsmål om dine udfordringer/problemer. Her kan du tale frit og fortroligt om dem. Ud fra dine svar finder jeg ud af, om jeg kan hjælpe dig og hvordan. Samtalen varer i 15 minutter. I min verden er der ingen grund til at slås med rejsningsproblemer længere end højst nødvendigt.

Hvordan får du en hård rejsning?

En hård rejsning kræver blod til penis. Derfor vil en øget blodgennemstrømning give dig en hårdere rejsning.

Øget blodgennemstrømning kræver et hjerte, der kan pumpe. Det sikrer du ved aktivitet, hvor du får pulsen op. Når pulsen kommer op, vedligeholder eller øger det hjertes pumpefunktion. Samtidig styrker det blodkarrenes evne til at udvide sig og dermed transportere blodet rundt i kroppen. Har du forhøjet blodtryk vil det over tid falde, når du er aktiv og får pulsen op.

Den øgede blodgennemstrømning betyder også, at det bliver nemmere at transportere ilt, næring og hormoner helt ud til de mindste afkroge af kroppen – det vil sige ud til de yderste nerver og nerveender.

Når transporten af blod hæmmes eksempelvis pga. åreforkalkning, betyder det, at de mindste steder mister forsyningen først. Når stederne ikke får ilt og næring, kan det resultere i, at dine nerver og nerveender ikke kan sende og modtage signaler som tidligere.

Det er ligesom en dårlig telefonforbindelse, hvor kun hvert femte ord kommer igennem, det gør det svært, som lytter at forstå budskabet og respondere på det.

Nervernes nedsatte evne til at sende og modtage information, betyder to ting for din rejsning:

 1. Du bliver mindre følsom over for berøring. Det kan resultere i, at du mister lysten til sex.
 2. Dine blodkar får ikke besked om at slappe af, og derfor kan de ikke udvide sig. Det kan resultere i, at din rejsning ikke bliver hård.

Er du aktiv og får pulsen op, og oplever du alligevel, at du ikke kan få eller holde en hård rejsning, har du brug for min hjælp. Jeg behandler med fokuseret shockwave, og anvender f.eks. bækkenbundstræning. Det bringer dig til en øgede blodgennemstrømning og en hårdere rejsning.

Få min hjælp. Det hele starter med en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller alle spørgsmålene. Du skal blot sidde et sted, hvor du kan svare frit. Ud fra dine svar finder jeg ud af, om jeg kan hjælpe dig og hvordan. Samtalen varer i 15 minutter.

Resultatet hos 3 mænd

Kurt på 72 år modtog 4 behandlinger med fokuseret shockwave. Herefter var han en glad, tilfreds og havde igen tillid til sin rejsning.

Agnes og Henry begge 77 år. Henry modtog 2 behandlinger med fokuseret shockwave. Herefter virkede Viagra’en igen, fortalte Agnes smilende.

Thorleif på 67 år tabte 10 kilo og lagde Viagra fra sig efter 9 behandlinger med fokuseret shockwave. Det var en glad mand, der forlod klinikken.

Sådan søger du hjælp og rådgivning om manglende eller svingende rejsning

Jeg ved, det er en jungle at finde hoved og hale i, hvem der vil kunne hjælpe dig. Jeg har selv prøvet det. Alene det, at du har læst med så langt, er godt. Har du gået med problematikken i mere end 2 måneder, hvor den har svigtet et par gange eller hver gang, bør du søge hjælp.

Jeg siger det af tre grunde:

 1. Fordi intimitet og sex hører til i alle aldre.
 2. Fordi intimitet og sex har en positiv indflydelse på din sundhed og dit velvære. Det øger dit selvværd, din livskvalitet og fremmer følelsen af nærvær i parforholdet.
 3. Fordi din penis er en sladrehank. Ændrer din rejsning sig, skal du tage det alvorligt og gøre alt for at finde årsagerne hertil.

Til den sidste grund er jeg overbevist om, at åreforkalkning er hovedårsagen til rejsningsproblemer, fordi blodgennemstrømning forringes jo mere udtalt åreforkalkningen er. Penis har brug for blod for at kunne blive og holde sig stiv.

Undgå unødvendig bekymring, fungerer den ikke - søg hjælp. Det hele starter med en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller alle spørgsmålene. Du skal blot sidde et sted, hvor du kan svare frit. Ud fra dine svar finder jeg ud af, om jeg kan hjælpe dig og hvordan. Samtalen varer i 15 minutter.

Forfatteren til artiklen er: Per Andersen

Per Andersen, potensekspert, Hercules og Co

Jeg hedder Per. Jeg ejer klinikken Hercules&Co. Jeg ved, at min behandling virker. Jeg har prøvet den på mig selv. Jeg ved, hvad der skal til. Det hele starter med en fortrolig samtale. Læs om min baggrund og mine uddannelser.