Erektil dysfunktion og behandling

Artiklen er blevet til, fordi jeg på mange måder er uenig i de anbefalinger, der udstikkes til behandling af rejsningsbesvær. Især støder jeg på, at mange fagpersoner og artikler har modstand på behandling med fokuseret shockwave.

Artiklen er både skrevet til dig, der har rejsningsproblemer, og til dig der beskæftiger dig med rejsningsproblematikker.

Hvad er erektil dysfunktion?

Erektil dysfunktion bliver også omtalt som: ED. Det er en forkortelse af Erektil Dysfunktion.

Det dækker over samme problematik som: Impotens, rejsningsproblemer og rejsningsbesvær. Det betyder manglende evne til at få en rejsning, der er hård nok til, at du kan gennemføre et samleje.

Årsagerne til erektil eller erektiv dysfunktion kan være en enkelt årsag eller en kombination af flere. Årsagerne er alt det, der har indflydelse på din krops evne til at forsyne din pik med tilstrækkeligt blod, så trykket bliver højt nok til, at tilbageløbet hæmmes.

”Kort sagt: Jo hårde den står, jo nemmere har du ved at bevare din rejsning.”

Årsager til erektil dysfunktion

Jeg er stødt på en artikel på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der handler om: ”Behandling af erektil dysfunktion i almen praksis”.

Artiklen er interessant fordi følgende fremgår:

 • Hos 10%, af dem der oplever erektil dysfunktion, er årsagen psykogen. Det vil sige ydre såvel som indre årsager, der påvirker din psyke, dine tanker og derved rejsningen.
 • Hos 90%, af dem der oplever erektil dysfunktion, er årsagen organisk. Det vil sige noget der sker i kroppen.

De tal går rigtig godt i tråd med andre studier, jeg er stødt på. De fortæller at ca. 80%, af dem der oplever erektil dysfunktion med organisk årsag (kroppen), har åreforkalkning.

I mange tilfælde er det et samspil mellem det psykogene og det organiske. Det har jeg bl.a. skrevet om i artiklen: Impotensbehandling i afsnittet: "Hvorfor kan du ikke få den op at stå?". Her har jeg oversat de kliniske termer med, at det psykogene er det, der foregår mellem ørerne, og det organiske er det, der foregår i maskineriet.

I 9 ud af 10 tilfælde er det samspillet mellem ørerne og maskineriet, der gør, at du enten ikke kan holde rejsningen eller ikke kan få den op at stå. Uanset årsager handler det kort sagt om, at der ikke kommer nok blod til pikkens svulmelegemer. Det betyder, at trykket ikke kan holdes eller opnås, og derved bliver det svært at få eller at opretholde en rejsning, der kan bruges til noget.

Har du oplevet rejsningsproblemer flere gange, eller oplever du det hver gang, råder jeg altid til, at du kontakter din læge eller en specialist i impotens. Rejsningsbesvær kan nemlig være forårsaget af anden sygdom. Det har jeg skrevet om i artiklen: Kan ikke få den op at stå.

Ved rejsningsproblemer er der evidens for en markant større risiko for blodpropper inden for 3 til 5 år efter, at rejsningen er begyndt at svigte. Derfor skal du tage en svigtende rejsning seriøst – uanset om du er fagperson eller du er den, der ikke kan få den op at stå.

Den bio-psyko-sociale model

For at finde og forstå årsager til erektil dysfunktion skal din læge eller specialisten i impotens kigge på de medicinske, sociale og psykologiske aspekter i dit liv. Når behandleren anskuer erektil dysfunktion ud fra disse vinkler, arbejder de ud fra det, man kalder den biopsykosociale model.

Modellen er med til at belyse og give lægen eller specialisten en helhedsforståelse af rejsningsproblemet. Den vil belyse alle forhold hos dig, der oplever ikke at kunne få den op at stå – altså behandlerne kigger på det biologiske, individuelle og sociale.

Det er også derfor, jeg tager stærkt afstand fra behandlere, der tilbyder en one-size-fits-all-behandling til rejsningsproblemer. Dem der tilbyder det, arbejder ikke ud fra den biopsykosociale model, for her ved man, at man ikke kan tilbyde den samme behandling til alle. Det er dit liv og din krop, som behandlingen tager afsæt i, og derfor er kombinationen alt afgørende.

Lad mig komme med et par eksempler: En toptunet atlet skal ikke nødvendigvis træne mere for at få sin rejsning igen, han skal derimod udføre andre øvelser. Til forskel fra en diabetiker, han skal ikke kun træne, men også se og måske ændre på sin kost.

Uanset om du er atlet eller diabetiker anbefaler jeg altid, at du får foretaget et sundhedstjek hos lægen og opsøger en specialist i rejsningsproblemer. Det handler om at finde den rigtige sammensætning af behandling, kost, øvelser og mindset - så du genvinder en god og stabil rejsning.

Fysiske årsager til erektil dysfunktion

Der er mange fysiske årsager, som kan påvirke din rejsningsevne. I dette afsnit har jeg valgt at fokusere på de fire hyppigste.

Åreforkalkning (arteriosklerose)
Åreforkalkning er ofte årsagen eller medvirkende årsag til rejsningsproblemer. Undersøgelser viser, at 80% af dem, der har problemer med rejsningen, også har åreforkalkning. Det vil sige belægninger på indersiden af blodkarrenes væg. Karrene kan være helt eller delvist tilstoppet, hvilket hæmmer karvæggen i at kunne udvide sig i større eller mindre grad. Lige netop det, som har stor indflydelse på, hvor meget og hvor hurtigt pikken kan fyldes med blod.

”Du kan sammenligne det med trafikken på en 4-sporet motorvej.
For hvert spor der lukkes, jo mere må du sænke farten.”

Type 1 og 2 diabetes
Diabetes øger både risikoen for åreforkalkning og for neuropati (nervebetændelse). Åreforkalkning er, som nævnt ovenfor, en udfordring for pikken, fordi blodtilstrømningen til den nedsættes. Oveni sætter nervebetændelsen ind ved at ændre på sensibiliteten ved berøring. Det betyder, at det bliver svære at stimulere til en rejsning, fordi blodgennemstrømningen også øges ved stimuli. På en måde kan man sige, at du bliver dobbelt udfordret, når du har diabetes. Fordi når lystcentret ikke får den mængde input, som det tidligere fik ved berøring/stimuli, sendes der ikke tilstrækkelige signaler ned til blodkarrene om at slappe af, så pikken kan fyldes. En af de mænd jeg har behandlet, beskrev det på denne måde:

”Det er som at have et par skibukser på,
jeg kan ikke rigtig mærke noget, når jeg rører ved den.”

Lyt til podcasten: ”Op og stå med Per & Nadjaliva” episode 7, hvor vi har en ekspert i studiet. Vi taler om diabetes og rejsningsproblemer.

Prostataoperation
Ved prostataoperation er der risiko for nervebeskadigelse. Det betyder, at dine blodkar ikke længere kan respondere på de impulser, som der udsendes ved seksuel ophidselse. Impulserne gør, at dine blodkar slapper af og kan fyldes med blod. Derfor vil du ved nervebeskadigelse opleve, at pikken ikke vil, som du vil. Jeg bruger tit dette billede til at forklare, hvad der sker:

”Det er som en onlinebestilling, der aldrig når frem
– og derfor får du ikke den ønskede vare.”

Lyt til podcasten: ”Op og stå med Per & Nadjaliva” episode 5, hvor vi har en ekspert i studiet. Vi taler om prostatacancer og rejsningsproblemer.

Medicin og andre stimuli
Medicin og andre stimuli kan også have indflydelse på din rejsningsevne.

På sundhed.dk taler de om, at følgende kan have påvirkning på din rejsning: Antidepressiva, kemoterapeutika, antipsykotika, antihypertensiva, antieleptika, 5-alfa-reduktasehæmmere samt rygning, alkohol, doping og narkotika.

Hvis din læge eller specialisten i impotens ikke allerede arbejder ud fra den biopsykosociale model, som jeg nævner længere oppe, anbefaler jeg, at du indleder en snak med din behandler om, hvilke mediciner du tager. Således at I får kigget på, om dine rejsningsproblemer kan skyldes medicin eller andre stimuli.

En mand jeg har haft i behandling, fortalte efterfølgende da vi havde gennemgået hans medicin:

”Nu har jeg skiftet medicin, det har givet mig
de sidste 20% af rejsningen tilbage.”

Psykiske årsager til erektil dysfunktion

De fleste af os agerer og reagerer ud fra oplevelser, som er fulgt med i vores bagage. Oplevelserne har indflydelse på vores måde at takle lignende situationer – både følelsesmæssigt og handlingsmæssigt.

Præstationsangst
Præstationsangst handler blandt andet om frygten for at fejle. Frygten kan opstå i specifikke situationer og kan hænge sammen med tidligere oplevelser omkring at fejle. Det kan føre til overtænkning, hvilket er helt naturligt - og ganske uhensigtsmæssigt.

For når vi taler om rejsningsevne, så vil overtænkning resulterer i, at tankerne blokerer for de naturlige processer, som er med til at fylde pikken med blod ved seksuel ophidselse. Når du bliver seksuelt ophidset sender det signaler fra hjernen og ud til dine nerver. Signalerne fortæller blodkarrene nede i pikken, at nu skal de slappe af, så de kan fyldes med blod. Det sker ikke, når du overtænker, og derfor fyldes pikken ikke med blod, selvom du har lyst.

Utryghed kan give præstationsangst
Forestil dig, at du sætter dig ind i din bil med din partner - velvidende at bremserne ikke fungerer optimalt. Det resulterer i utryghed, fordi du ikke ved, om det går galt. Billedet kan du bruge i sammenligning med den utryghed, du får, når du er sammen med din partner og ikke ved, om den vil stå. Frygten får indflydelse på din rejsningsevne og for nogen betyder det at sex fravælges helt.

Manglende tillid kan give præstationsangst
Din tillid til at genvinde din rejsning skabes gennem succeser på sengekanten. Du får nemmere ved at give dig hen, og det smitter af på din partner. Det er selvforstærkende på den måde vi er sammen på, og det giver plads til, at vi kan være mere åbne og uden hæmninger.

Sociale/relationelle årsager til erektil dysfunktion

Alle de udfordringer du møder igennem dit liv, og alle de relationer du har; privat, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt kan påvirke din rejsningsevne. Noget de færreste er klar over. Grunden er, at oplevelserne kan have indflydelse på din lyst til sex.

Er din sexlyst ramt for længe, går det ud over din rejsningsevne. Noget de færreste ved hænger sammen.

Lad mig komme med nogle eksempler på, hvad der kan hæmme din sexlyst:

 • arbejdsmængde
 • ubalance i parforholdet
 • skilsmisse
 • børn
 • økonomiske kvaler
 • livsstil
 • arbejdsforhold

Helt konkret kan det handle om:

 • Din økonomi halter, det kan gå ud over din sexlyst.
 • Du er ikke rigtig glad for dit arbejde, det kan gå ud over sexlyst.
 • Du kører i overhalingsbanen og har konstant fart på, det gør, at du glemmer at passe på dig selv, og det kan gøre, at du mister lysten til sex.

Der kan være mange scenarier. Det vigtige er, at du finder det, der tapper dine batterier. Eller at du finder den rette hjælp, så du kan komme tilbage til lysten og overskuddet til at dyrke sex med din partner igen.

Behandling af erektil dysfunktion i almen praksis

I artiklen, jeg omtaler i afsnittet: ”Årsager til erektil dysfunktion”, der nævner Sundhedsstyrelsen også, hvilke behandlinger de anbefaler de praktiserende læger at gøre brug af i forhold til rejsningsproblematikker.

Jeg har i dette afsnit valgt at nævne de tre øverste prioriteter.

Endvidere anbefaler de, at du skal få afdækket om årsagerne er psykogene altså om problemet sidder mellem ørerne eller om de er organiske dvs. sidder i maskineriet.

Anbefalingen om at få afdækket årsagerne, er jeg meget enig i. Desværre er det ikke det, der sker i praksis. Oftest sker der det, at du kommer ud af døren med en recept på piller. Grunden er, at de færreste læger er uddannet til at tale om sexologiske problemstillinger. Dernæst kan de ikke nå at tale det igennem på de 10-15 minutter, der er til rådighed i en konsultation.

Det samme skete for mig i alle de 12 år, jeg levede med rejsningsproblemer. Jeg fik udskrevet piller og blev tilbudt andre hjælpemidler, men det hjalp mig ikke. Min daværende læge brugte ikke tid på at undersøge årsagerne til mit rejsningsproblem. I starten sagde han, at det udelukkende var psykisk, det var det ikke.

Du kan høre hele min historie i podcasten: Op og stå med Per & Nadjaliva, episode 1.

Sundhedsstyrelsens første prioritet

Sundhedsstyrelsen anbefaler de praktiserende læger at udskrive recept på potenspiller.

Pillen giver en virkning på alt mellem 5 til 36 timer, men den løser ikke årsagen til, hvorfor du har rejsningsproblemer, dvs. den hjælper ikke lægen eller dig med at belyse, hvorfor den ikke vil stå.

Sundhedsstyrelsens anden prioritet

Dernæst anbefaler Sundhedsstyrelsen de praktiserende læger at udskrive recept på injektion, som enten injiceres i svulmelegemerne eller i urinrøret. Denne behandlingsform afskrækker mange, fordi de skal stikke sig selv i penis. Det lægger ofte en dæmper på lysten. I tillæg skal indsprøjtningen tages ca. 20 minutter, inden du kan gennemføre et samleje. Denne behandlingsform kræver naturligvis grundig oplæring hos lægen, der udskriver medicinen.

Injektionen bevirker, at dine blodkar udvides, samtidig hæmmer medicinen blodafløbet, derfor kan pikkens svulmelegemer selv med nedsat blodtilløb fyldes. Derfor kan du med injektion opnå en hård rejsning. Til tider så hård, at rejsningen kan gøre ondt. Varer rejsningen mere end 4 timer skal du søge læge.

Ulempen ved behandlingen er, at indsprøjtningerne danner arvæv, som kan påvirke blodtilførelsen til penis, og herudover kan penis også risikere at blive kortere. Ved denne behandlingsform, kommer du heller ikke årsagerne nærmere, og du genvinder derfor ikke en naturlig rejsningsevne.

Sundhedsstyrelsens tredje prioritet
Sundhedsstyrelsen anbefaler her de praktiserende læger at henvise til vakuumpumpe/penispumpe og penisring eller behandling med fokuseret shockwave.

Vakuumpumpen/penispumpen bruges oftest i kombination med penisringen. Hvor undertrykket trækker blod ud i svulmelegemerne. Penisringen bevirker, at blodet bliver i svulmelegemerne, så pikken forbliver hård.

Jeg hører positive tilkendegivelser fra mænd, der anvender disse hjælpemidler. Selvom flertallet også fortæller, at det både er bøvlet, og de synes, det er svært at få til at fungere.

Husk at du ikke må bruge penisringen i mere end maksimalt 25 minutter. Årsagen er, at ringen blokerer for ny blodtilførelse og dermed ilttilførelse.

Mht. behandling med fokuseret shockwave skriver Sundhedsstyrelsen, at det er en alternativ behandling. Det undrer mig, fordi behandling med fokuseret shockwave, også kaldet ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) eller LIST (Low Intensity Shockwave Treatment) har været i brug siden 1980 bl.a. til nedbrydning af nyresten samt til mange andre lidelser, hvor der er brug for øget blodgennemstrømning til vævsheling.

Jeg kan godt afsløre, at det var den behandling, der, efter 12 år, bragte mig ind over målstregen i forhold til at opnå en naturlig rejsning uden brug af hjælpemidler. Det var ikke fordi alle de andre behandlingsmuligheder ikke hjalp, men de bragte mig ikke i mål.

Næste afsnit handler om fokuseret shockwave, fordi behandlingen ikke kun hjalp mig, men også har hjulpet tusindvis af andre mænd til at genvinde en naturlig rejsning. Oftest skal behandlingen kombineres med andre individuelle tiltag og kan derfor sjældent stå alene.

Du kan også læse artiklen, jeg har skrevet om fokuseret shockwave.

Shockwave behandling

Når jeg giver behandling med fokuseret shockwave fjerner lydbølgerne aflejringerne på indersiden af dine blodårer. På den måde bliver det nemmere for pikken igen at fyldes med blod, og du kan få rejsning.

Du kan sammenligne det med kalkaflejringer i din vandhane. Når den er kalket til, løber der mindre vand igennem. Sådan er det også, hvis du har åreforkalkning. Her kan blodet ikke løbe ud og fylde pikkens svulmelegemer, derfor falder den hurtigt eller bliver ikke ordentlig stiv.

Jeg har fundet en dansk artikel i ”Ugeskrift for læger” fra februar 2019, som understøtter effekten af behandling med fokuseret shockwave mod erektil dysfunktion. I samme artikel omtales en metaanalyse med ni randomiserede kliniske studier med i alt 637 mænd, hvor årsagen til deres rejsningsproblem var organisk dvs. noget med kroppen, eksempelvis åreforkalkning.

Det viser sig, at de fleste mænd havde iøjnefaldende effekt af behandlingen med fokuseret shockwave.

I artiklen fremstiller ”Ugeskrift for læger” også to andre studier med markant mindre eller ingen effekt.

Nedenfor har jeg sammenlignet behandlingsdosis mellem de to danske studier fra artiklen og de ni randomiserede studier. Alle foretaget i mellem 2014 og 2018.

 1. Under det første danske studie anvender man 600 impulser med en energidensitet på 0,09 mJ/mm2.
 2. Under det andet danske studie anvender man 1.000 impulser med samme energidensitet, som ved første studie.
 3. Under de ni randomiserede studier anvender man 3.000 impulser med en energidensitet på 0,09- 0,15 mJ/mm2.

Ovenstående tal viser, at der er en markant forskel på antal impulser og mængden af energidensitet mJ/mm2, der gives per behandling. Det resulterer også i en markant forskel i effekten af behandlingen. Jo flere impulser, og jo højere densitet – jo bedre effekt.

Et andet sted finder jeg et review af en artikel tilbage fra 2014. Den understøtter behandlingsprotokollen fra de ni randomiserede udenlandske studier.

Derfor undrer det mig, at fagpersoner stadig udtaler, at behandling med fokuseret shockwave er en alternativ behandlingsform.

Medicin mod erektil dysfunktion

PDE5-hæmmere er det du kender som: Viagra, Cialis, Sildenafil, Tadalafil m.fl.

De rummer alle det stof, som aktivt får blodkarrene til at slappe af, så de kan udvide sig og blodet kan løbe til, når lysten melder sig, og der stimuleres til rejsning.

Jeg betragter denne behandling som symptombehandling, hvis den ikke følges op af andre tiltag. Fordi pillen kan ikke alene belyse de underliggende årsager til dit rejsningsproblem. Derfor vil årsagerne fortsat være til stede og med tiden formentlig blive endnu værre. Især hvis vi taler åreforkalkning – det bliver kun værre, hvis der ikke gøres noget. Og her vil pillens effekt aftage.

Det er som et hus, hvor fundamentet ikke er bæredygtigt.
Her kan støttepiller være svaret for en kortere periode
– men ikke for altid.

Derfor skal du insistere på, at når du beder om hjælp fra din læge eller en specialist i impotens skal de sammen med dig finde årsagerne til dit impotensproblem. Derefter skal du tilbydes de relevante løsninger og behandlinger, som vil hjælpe dig.

Potenspiller og fokuseret shockwave

Potenspiller vil sideløbende med behandling med fokuseret shockwave og eventuelle andre tiltag understøtte effekten af pillens virkning. Det resulterer i en bedre rejsning under behandlingsforløbet med fokuseret shockwave. For mange betyder det sågar, at de kan lægge pillerne helt væk i slutningen af behandlingsforløbet.

Er du en af de mange, der oplever, at effekten af potensmidlerne er aftagende eller er aftaget, kan du med ganske få behandlinger med fokuseret shockwave oftest få effekten af pillerne tilbage. I de tilfælde anbefaler jeg, at du fortsætter med at få behandling med fokuseret shockwave, fordi der er stor sandsynlighed for, at du vil kunne slippe pillerne helt.

Er du en af dem, hvor potensmidlerne ikke virker, vil behandling med fokuseret shockwave med stor sandsynlighed kunne hjælpe dig.

I min klinik oplever 9 ud af 10 mænd at få deres naturlige rejsning tilbage efter 3 til 6 måneder.

Det hele starter med en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller alle spørgsmålene. Du skal blot sidde et sted, hvor du kan svare frit. Dine svar er med til at afklare, hvilke indvirkninger, der er i spil på din manglende eller svingende rejsning. I samtalen giver jeg dig et bedre overblik over din problematik. Du vil på den måde kunne forkorte din tid med rejsningsproblemer.

I min verden er der ingen grund til at slås med rejsningsproblemer længere end højst nødvendigt.

Bestil en samtale med mig ved at klikke på knappen nedenfor.

Når vi står sammen, kan vi give dig den bedste behandling

Det er vigtigt, at vi som behandlere og fagfolk arbejder med de bagvedliggende årsager til erektil dysfunktion. Når vi gør det, skaber vi de bedste behandlingsmuligheder til dig, der oplever rejsningsbesvær eller dig der gerne vil forebygge.

Det kræver en læge eller en specialist i impotens at få afdækket, hvor problemet med erektil dysfunktion er opstået eller fra hvilke årsager det afstedkommer.

Handler det om åreforkalkning, hvad 80% af tilfældene gør, kan behandling med fokuseret shockwave meget vel være en del af løsningen sammen med andre tiltag. Behandlingen øger din mulighed for en naturlig rejsning, hvis de underliggende årsager er kortlagt og også bearbejdes.

Det hele starter med en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller alle spørgsmålene. Du skal blot sidde et sted, hvor du kan svare frit. Dine svar er med til at afklare, hvilke indvirkninger, der er i spil på din manglende eller svingende rejsning. I samtalen giver jeg dig et bedre overblik over din problematik. Du vil på den måde kunne forkorte din tid med rejsningsproblemer.

Forfatteren til artiklen er: Per Andersen

Per Andersen, potensekspert, Hercules og Co.

Jeg hedder Per. Jeg ejer klinikken Hercules&Co. Jeg ved, at min behandling virker. Jeg har prøvet den på mig selv. Jeg ved, hvad der skal til. Det hele starter med en fortrolig samtale. Læs om min baggrund og mine uddannelser.