Impotensproblem

Lad mig indledningsvist lægge ud med hvad ordene: Impotens og impotent har og har haft af betydning.

Begge er afledt af latin og betyder: Afmagt og afmægtig.

Tilbage i Romerriget, hvor ordene stammer fra, blev penisfunktionen betragtet som det centrale i det at være maskulin. De mænd, der var impotente, betragtede man som: Svage, afmægtige og umandige.

Selv om vi i dag ved, at maskulinitet sidder mange flere steder end kun under bæltestedet, har ordene og deres betydning alligevel været flittig brugt siden Romerrigets fald.

Det er ved at ændre sig.

Jeg hører flere og flere kliniske sexologer og andet fagpersonale gå væk fra brugen af ordene. Fordi ordene simpelt hen afføder negative ladede værdier, som man klinisk ikke mener har en positiv effekt på dig, som mand, og på et eventuelt behandlingsforløb.

Den betragtning er jeg enig i. I min klinik er jeg også stødt på, at ordene: Impotens og impotent kan skabe uheldige fortolkninger, som kan føre til misforståelser eller manglende forståelse for egen situation.

Selv bruger jeg ordene: Rejsningsbesvær og rejsningsproblemer selve det ikke at kunne få rejsning – altså tilstanden.

Dengang jeg ikke kunne få den op at stå beskrev ordene: Impotens og impotent fuldstændig de følelser, der dagligt fulgte mig i de 12 år, jeg sloges med manglende rejsning. Jeg oplevede afmagt, magtesløshed og var handlingslammet.

Så ja, jeg var impotent!

Jeg var afmægtig og svækket. Og det hjalp mig ikke, at jeg i tillæg ikke anede, hvad jeg skulle gøre, og hvem jeg kunne bede om hjælp fra. Derfor bruger jeg stadig ordene: Impotens og impotent, fordi de beskriver følelserne omkring problematikken.

Årsager til impotens

Uanset hvad du eller jeg vælger at kalde problematikken, så taler vi om det samme. Og for dig, som lige nu sidder og læser med og skal finde hoved og hale i, hvorfor den ikke vil, så gør ordene hverken til eller fra, i forhold til det du oplever.

Det vigtigste er, at du finder frem til årsagerne til, hvad der gør dig ukampdygtig.

Årsagerne kan være vidt forskellige fra person til person. En sammenligning af rejsningsproblemer mellem mænd vil derfor ikke være mulig.

Hvor kan du lede efter årsager til din manglende rejsning?

 • Dit hjemmeliv
 • Dit helbred (kost, alkohol og motion)
 • Dit familieliv
 • Dit parforhold
 • Dit arbejdsliv
 • Dine relationer

Da jeg havde rejsningsbesvær, dykkede jeg ned i hvert område. Det tog lang tid. Jeg stillede mig selv mange spørgsmål. Ofte gav svarene anledning til endnu flere spørgsmål. Det var uoverskueligt og totalt kaos.

I dag kender jeg næsten alle spørgsmål og alle svar.

Kan du selv helbrede impotens?

Både ja og nej.

Selv brugte jeg rundt regnet 12 år på at finde årsagerne. Ikke alene er det lang tid i sig selv, men det er også lang tid at gå, som en fallerede udgave af sig selv.

Hvis du ved, hvad der har indvirkning på din potens, vil du kunne få din rejsning tilbage. Og lige så vigtigt, så ved du også, hvad du ikke skal gøre, hvis du vil beholde den.

Hvis du ikke kender til indvirkningerne på din potens, skal du først til at lede og gennemskue. Du er på vej ud ad den lange vej, som jeg gik.

Jeg oplever, at jeg med den impotensbehandling, jeg tilbyder, giver dig en eller flere løsninger til, hvordan du få rejsningen tilbage. På den måde forsvinder afmagten, og du bliver igen handlekraftige. Du får kontrollen tilbage.

9 ud af 10 mænd, der kommer i min klinik, får deres rejsning tilbage i løbet af 3 måneder.

Ønsker du at gå den korteste vej til at genvinde rejsningen, ved jeg, at du brug for hjælp. Også i forhold til at udarbejde en prioritering af, hvad du er bedst tjent med tage fat på først.

Lad mig fortælle dig om Richard på 49

Richard har været presset på sit arbejde i lang tid. Det påvirker ikke kun hans glæde i forhold til arbejdet, men også hans overskud på hjemmefronten. Det er svært for ham at få talt med Kirsten, hans kone, fordi han oplever, hun ikke forstår ham.

Han sover dårligt - det hjælper heller ikke på situationen. Han oplever, at hans lunte er blevet kortere.

Intimiteten er også blevet mindre både pga. af det manglende overskud, men også fordi han har mindre lyst til at opsøge kærtegn, når han gentagende gange har haft problemer med rejsningen. Det gør ham ked af det, for det var et af de rum, hvor de som par tidligere kunne fylde hinanden, samle energi til hverdagen og til at løfte parforholdet.

Richard bruger mange timer til at tænke på det. Herudover fik Richard type 2 diabetes for 5 år siden. Han har ikke orket at gøre andet, end at tage medicinen, som lægen har ordineret.

Hvad kan Richard gøre?

Richards problem går ikke væk af sig selv. Og det her skal Richard ikke stå alene med. I min verden er der ingen grund til at slås med rejsningsproblemer længere end højst nødvendigt.

Jeg tilbyder en uforpligtende og fortrolig samtale. Jeg stiller spørgsmålene. Richard skal blot sidde et sted, hvor han kan svare frit og uforstyrret. Hans svar er med til at afklare, hvilke indvirkninger, der er i spil på hans manglende rejsning.

I samtalen giver jeg Richard et overblik over sin problematik. Han vil på den måde kunne forkorte sin tid med rejsningsproblemer. Derfor kan første skridt være en behandling med fokuseret shockwave.

Vil du også have en uforpligtende og fortrolig samtale med mig? Bestil ved at klikke på knappen nedenfor.

Undersøg om du har rejsningsproblemer

Du kan undersøge, om du har rejsningsproblemer ved at svare på nedenstående 4 spørgsmål.

 1. Hvordan er din sexlyst?
  • Som den plejer
  • Mindre
  • Jeg har den slet ikke
 2. Har du tillid til din rejsning
  • Ja, i høj grad
  • De fleste gange
  • Slet ikke
 3. Hvordan er hårdheden af din rejsning?
  • Som den plejer
  • Svingende
  • Den er slet ikke hård
 4. Hvordan er din evne til at opretholde en rejsning?
  • Som den plejer
  • Den holder for det meste
  • Jeg kan ikke holde den

Jeg ved, jeg ikke behøver at fortælle dig mere end du allerede lige har svaret på. Svarene er blot med til at hjælpe dig til at komme tættere på om, du skal søge hjælp nu, og gå den korteste vej til at tage kontrollen over din rejsning igen.

Er impotens farligt?

Det er ikke farligt, at du ikke kan få den op og stå. Det er de eventuelle bagvedliggende årsager og livsstilssygdomme, som kan være farlige.

Problemer med en manglende rejsning kan være tegn på sygdom eksempelvis åreforkalkning eller diabetes.

Undersøgelser har vist, at har du rejsningsproblemer er der langt større risiko for at få en blodprop indenfor 3 til 5 år efter debut af den faldende rejsning. Du bør derfor altid søge egen læge eller en specialist, hvis du har rejsningsproblemer i mere end 1 til 2 måneder, hvor årsagen er ukendt.

Forfatteren til artiklen er: Per Andersen

Per Andersen, potensekspert Hercules & Co

Jeg hedder Per. Jeg ejer klinikken Hercules&Co. Jeg ved, at min behandling virker. Jeg har prøvet den på mig selv. Jeg ved, hvad der skal til. Det hele starter med en fortrolig samtale. Læs om min baggrund og mine uddannelser.